HEADHUNTING AF IT LEDERE
OG IT SPECIALISTER

Jørgen Hansen     Oana Stan            Henning S. Nielsen Carsten Rosenlund    Per K. Rystrand         Carsten Nielsen  Jette M. Nielsen  Tetiana Zabusyk