HR Add-on services

Vores arbejde med rekruttering af medarbejdere til fastansættelse i forskellige virksomheder har også omfattet forskellige rådgivningsopgaver, personaleadministrative opgaver og hjælp til virksomheder med selv at sætte en rekrutteringsproces op.

Den erfaring vil vi gerne bringe videre enten i tillæg til gennemførelse af headhunting og rekruttering af nye medarbejdere eller som alternativ hjælp til selvhjælp.

Udarbejdelse af sociale mediestrategier 

I tilknytning til HR og Rekruttering er der primært tale om awareness skabende tiltag eventuelt suppleret med annoncering af ledige jobs på virksomhedens facebook side, på Instagram eller på LinkedIn. I Search IT People benytter vi selv de sociale medier aktivt til annoncering af ledige job og til at tiltrække kandidater til ledige stillinger.

Derfor ved vi også, at vanskeligheder ved at tiltrække nye medarbejdere ikke bare kan tilskrives forkert annoncering, men måske kan skyldes manglende kendskab til virksomheden. Det kan måske endda kan skyldes negativ omtale på de sociale medier.

 

I dag er der behov for at alle virksomheder har udarbejdet en social mediestrategi, som indebærer løbende awareness skabende tiltag og hvor virksomheden forholder sig konkret til omtale af virksomhedens forhold. Det er med til at give fremtidige kandidater et klart og positivt billede af virksomheden som arbejdsplads. Vi yder hjælp til selvhjælp. 

Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan.

Kontakt

Personaleadministration og Jura

Vi har hjulpet flere mindre og mellemstore virksomheder med at få udarbejdet ansættelsesaftaler for nye medarbejdere og med at få ajourført eksisterende aftaler, således at de er i overensstemmelse med de seneste lovændringer.

Vi har også erfaring med udarbejdelse af stillings- og funktionsbeskrivelser og i enkelte tilfælde endvidere ajourføring af organisationsplaner. Det kan være vanskeligt at få tid til alle disse personaleadministrative opgaver i det daglige.  

Vi har også i en del tilfælde deltaget i fastsættelse og forhandling af lønnen til nye medarbejdere.

Kontakt os for en konkret aftale.

Kontakt

UDVIKLING AF MEDARBEJDERLOYALITET

Oplever du

  • Markant stigning i personale afgang,
  • Stigende utilfredshed blandt dine medarbejdere,
  • Få eller ingen ansøgere til ledige stillinger i modsætning til tidligere,
  • Øget sygefravær
  • Stigning i mængden af klager fra kunder,
  • Faldende omsætning eller netto resultat

Så er det symptomer på faldende medarbejder loyalitet. Rekruttering af nye medarbejdere opvejes ved afgang af erfarne medarbejdere. Det grundlæggende problem skal løses Det kan vi hjælpe dig med at gøre noget ved.

Kontakt os for et uforpligtende møde om hvordan!

Kontakt

PERSONALEUDVIKLING

Du har naturligvis gjort dig nogle overvejelser om, hvordan fremtidens medarbejdersammensætning skal være og hvilke kompetencer der er behov for. Det er imidlertid endnu vigtigere at være opmærksom på, at i løbet af en 5-års periode er 35% af kompetencekravene forældet og erstattet af nye.

Ifølge Alvin Toffler, fremtidsforsker (1928- 2016), så det 21. århundredes analfabeter ikke dem, der ikke kan læse, men dem, som ikke kan lære, aflære og genlære.

Svaret er at fokusere på at rekruttere Agile Talenter, som besidder evnen til hurtigt og effektivt at tilpasse sig til ændrede vilkår og omgivelser. De ejer evnen til at aflære gamle tricks og arbejdsmetoder.

Det kan vi hjælpe med. Lad os tage en snak om hvordan.

Kontakt

AFTALERET, KONTRAKTER OG JURA

Et helt særligt område i enhver virksomhed er udarbejdelse af juridisk korrekte aftaler både med tilknytning til personaleadministration og i mere bred forstand med udformning af specialaftaler, licensaftaler og kontrakter.

Vi kan tilbyde tidsbegrænset assistance på disse områder.

Kontakt os for et kort møde.

Kontakt