Erfarne SAP Konsulenter

Search IT Consult kan tilbyde SAP specialister, der på forskellige områder kan bidrage til at implementere værdiskabende SAP løsninger. Alle konsulenter er freelance konsulenter med adskillige års erfaring fra forskellige projekter og forskellige brancher. Vi har konsulenter indenfor følgende områder:

 

 • Projektledelse af SAP-implementeringer
 • Autorisationer, SAP-brugeradministration
 • SAP Business Analytics, BW, BOBJ
 • SAP Financials, FI/CO
 • SAP PS
 • SAP NetWeaver, SAP XI og workflow samt BSP
 • SAP Basis
 • SAP Master Data Management
 • SAP Supply Chain Management , SCM
 • SAP Enterprise Ressource Planning
 • SAP Product Lifecycle Management, PLM

Mobil Apps

Efterspørgslen efter Mobil Applikationer er konstant stigende. I Search IT Consult tilbyder vi, at:

• formidle freelance konsulenter til assistance for igangværende interne projekter, hvor konsulenterne har erfaring indenfor UI, Android, iPhone eller IPAD programmering,
eller

• vi kan påtage os udvikling af Mobil Applikationen fra A til Z.

Udvikling af Mobil App løsninger kan evt. ske i tæt samarbejde mellem f.eks. jeres marketing afdeling og vores software arkitekter, således at jeres konkrete behov matches præcist. Vi tilpasser os gerne jeres udviklingsmodel, hvis det er et ønske. Hvor intet andet aftales anvender vi vores egen udviklingsmodel.

Vores mobil app kompetencer dækker følgende områder:

 • Mobil App udviklere
 • Mobil App integration
 • Mobil App arkitektur
 • Mobil App Projektleder
 • Mobil App App´s eller databasebaseret udvikling
 • Mobil App skalering
 • Mobil App udviklingsteam

Microsoft .net

Microsoft.NET teknologierne udgør en bred vifte af værktøjer, standardmoduler og teknologier, som efterspørges under mange forskellige overskrifter. En dygtig .Net udvikler er ikke bare en programmør i traditionel forstand, men er samtidig en dygtig softwareudvikler med grundlæggende udviklingserfaring indenfor et givet område samtidig med at han har teknologisk indsigt i teknologier relevante for det enkelte projekt.

Vi kan levere dygtige .NET eksperter med forskellige profiler og med erfaring fra en lang række forskellige projekterHar du brug for en .NET ekspert, så er vi leveringsdygtige i følgende profiler:

 • .NET front-end udvikler
 • .NET webudvikler
 • .NET MVC Udvikler
 • .NET arkitekt
 • .NET software engineer
 • C# udvikler

 

Business Intelligence & Datawarehouse

I dag er data en af de vigtigste værdier i en virksomhed. Problemet er ofte at realisere og forøge disse værdier. Data er grundlaget, som virksomheder træffer afgørende beslutninger ud fra.

Samling af data i miljøer, hvor data synliggøres, er en opgave, der bedst løses af mennesker med erfaring fra og kompetencer indenfor etablering af Data Warehouses og Business Intelligence miljøer.

Search IT Consult har konsulenter med de kompetencer der kræves for at hente data fra forskellige kilder, samle dem i data warehouses og præsentere dem ved de værktøjer, der er mest relevant for pågældende virksomhed.

Vi har erfaring fra mange brancher og forretningsområder og dermed et solidt fundament for at udvikle konstruktive og fremadrettede løsninger, hvor virksomheden og ”Search BI” sammen identificerer nye optimeringsmuligheder for forretningen gennem større indsigt i såvel interne som eksterne hændelser, forventninger og resultater.De værktøjer, der er til rådighed indenfor dette meget komplekse område og de kompetencer Search IT Consult kan tilbyde kan med lidt god vilje grupperes således:

 • Visualiserings- og rapporteringsværktøj
 • Dataanalyse og Datamining
 • Enterprise Datawarehouse
 • Operationelle databaser

Mainframe

Sideløbende med, at Mainframen de seneste år er blevet ”spået” helt at ville udgå, er der samtidig sket en ændring i efterspørgslen efter Mainframe konsulenter.

I Search IT Consult har vi fulgt med hele vejen og ved, at de kompetencer, der efterspørges i dag, ikke kun er indgående erfaring med at programmere i Cobol eller PL1 imod DB2, samt erfaring med z/OS og RDZ. Det er efterhånden kun en lille del af de krav, der stilles til Mainframe konsulenter, selvom det selvfølgelig er kompetencer, der skal mestres.

Vi formidler Mainframe konsulenter med en bred og massiv erfaring fra forskellige forretningsområder, herunder den finansielle sektor, der udgør en stor andel.

Konsulenterne er dedikerede, hårdt arbejdende og loyale og er vant til at tilpasse sig til en ny organisation, både fagligt og kulturelt.

De fleste konsulenter har i tillæg til deres mainframe kompetencer stor erfaring med offshore management og har stor erfaring med Agil / Kanban / SCRUM / Sprint

 

Vi formidler konsulenter, som kan varetage følgende roller:

 • Senior Systemudvikler
 • Teknisk projektleder
 • Arkitekt
 • Analytiker
 • Lead programmer
 • Offshore koordinering

Eksempler på den forretningsviden, som konsulenterne er i besiddelse af:

 • Bank og realkredit
 • Værdipapirhåndtering
 • Backoffice, all inclusive
 • Depotadministration
 • Betalingsformidling, Swift m.v.
 • Myndighedsrapporteringer under forskellige former

Java

Java, der er et objektorienteret 3. generations programmeringssprog, er inspireret af C++.

Java findes i 3 forskellige udgaver. J2SE (Standard Edition), J2EE (Enterprise Edition) og J2ME (Micro Edition).

Hos Search IT Consult råder vi over et netværk af udviklere og arkitekter, der har lang erfaring med anvendelsen af de produkter, der relaterer sig til Java. Vi formidler freelance  konsulenter med bred og massiv erfaring fra forskellige forretningsområder, fx fra den finansielle sektor, men også fra andre brancheområder. De fleste konsulenter har, i tillæg til deres udviklingskompetencer, også stor erfaring med offshore management. De har ligeledes stor erfaring med Agil udvikling med Kanban og SCRUM og afvikling via sprints.

Vi formidler konsulenter, som kan varetage følgende roller:

Senior SystemudviklerSenior Systemudvikler
Senior SystemudviklerTeknisk projektleder
Senior SystemudviklerArkitekt
Senior SystemudviklerAnalytiker
Senior SystemudviklerLead programmer
Senior SystemudviklerOffshore koordinator

Eksempler på den forretningsviden, som konsulenterne er i besiddelse af, er fra

Senior SystemudviklerBank og realkredit
Senior SystemudviklerVærdipapirhåndtering
Senior SystemudviklerBackoffice, all inclusive
Senior SystemudviklerDepotadministration
Senior SystemudviklerBetalingsformidling, Swift m.v.
Senior SystemudviklerMyndighedsrapporteringer under forskellige former.

 

Kontakt os

Kontakt os for uddybende information om de muligheder vi kan tilbyde din virksomhed.

Kontakt